Інноваційність. Регенерація. Естетика.

Проведення аугментації фронтальної ділянки: maxgraft® bonering

Клінічний випадок:
Аміт Пател,
м. Кліленд, США

Вихідна клінічна ситуація: відсутність різця та значна втрата кісткової пропозициї із щічного боку